Wil jij pionieren met Bildung in het voortgezet onderwijs?

Uitgelicht op: 19-04-2017 om 11:54 in: Deelnemers

Vanuit het tweedejaars project bij Eerst De Klas hebben Kiki en Lisanne (tranche VII), in samenwerking met De Bildung Academie, het bijscholingsproject Bildung voor Docenten opgezet. Per september 2017 zal er een pilot van start gaan, gericht op docenten binnen het voortgezet onderwijs. Wij zijn hiervoor op zoek naar docenten die graag het experiment aangaan en die mee willen pionieren op het gebied van Bildung in het voortgezet onderwijs.

Bildung voor Docenten
Er wordt veel gesproken over het belang van Bildung in het voortgezet onderwijs, maar hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit? De Bildung Academie, een onderwijsbeweging die is ontstaan in 2015, houdt zich onder anderen met deze vraag bezig. 

Bildung voor Docenten is een bijscholingstraject dat eerstegraads en tweedegraads docenten, maar eveneens docenten-in-opleiding, uitnodigt om een training van zeven maandagen te volgen. In deze training wordt het hoe en het waarom van Bildung in het voortgezet onderwijs onderzocht. De docenten gaan gezamenlijk bouwen aan bildungslessen die direct kunnen worden toegepast in de eigen lespraktijk. Met deze lessen ben je vervolgens in staat om zelfontplooiing, eigenaarschap van het eigen leerproces en maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren bij je leerlingen. Bij Bildung voor Docenten maak je gezamenlijk deze lessen, onderzoek je hoe je eigen leerlingen hierop zullen reageren en vorm je zo een nieuw eigen curriculum, gericht op de volledige ontwikkeling van je leerlingen.

Meedoen?
Gezien het beperkte aantal plaatsen is het raadzaam dat de docenten zich zo snel mogelijk aanmelden. Dit kan via http://debildungacademie.nl/bildung-voor-docenten/

Voor overige vragen, opmerkingen of eventuele feedback kun je een bericht sturen naar: bildungvoordocenten@debildungacademie.nl