Veelgestelde vragen

Na Eerst De Klas heb je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid op zak, je hebt ervaring als docent in het voortgezet onderwijs, je hebt een heel aantal organisaties van binnen gezien en heb je met één organisatie goed kennis kunnen maken door het uitvoeren van een project. Zowel de school als de andere organisaties bieden echter geen baangarantie. Het programma biedt veel mogelijkheden en kansen, maar wat je eruit haalt ligt aan jezelf.

Eerst De Klas beoogt de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs om zo inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs te bieden voor iedereen. Eerst De Klas is sinds 2009 een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheid en is mede geïnspireerd op programma's als Teach First (UK) en Teach for America. Excellente recent afgestudeerden krijgen de kans twee jaar les te geven en tegelijkertijd leiderschapscompetenties in het bedrijfsleven te ontwikkelen. Eerst De Klas stimuleert zo talentontwikkeling en biedt brede oriëntatie op een functie met maatschappelijke relevantie, vanuit de gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom. 

Het aanvangssalaris van een docent in het voortgezet onderwijs is ca 2445 euro bruto per maand op basis van fulltime (LB1, zie CAO). Een Eerst De Klas trainee zal het eerste jaar aangesteld worden voor 0,8 fte, het tweede jaar voor 0,9-1,0 fte.

Binnen het programma werk je drie á vier dagen per week in het onderwijs en ben je één dag per week actief in het bedrijfsleven. De ervaring die je opdoet in het bedrijfsleven en de leiderschapscompetenties die je hierin ontwikkelt zijn inspirerend voor jezelf, maar ook voor de leerlingen, school en collega-docenten. De ervaring die je hebt opgedaan tijdens het lesgeven kun je goed gebruiken in je toekomstige (management)functie: goed leraarschap is goed leiderschap, en andersom.

Wanneer je een deelnemer van Eerst De Klas bent, treed je in dienst van een school. De school betaalt je het eerste jaar 4 dagen per week (0,8fte) en het tweede jaar 5 dagen per week (1,0fte) in een LB-schaal (1,0fte is ca. 2.445 euro bruto per maand).

Eerst De Klas kost de trainee vooral veel tijd en energie. De trainee ontvangt salaris van de school voor de dagen dat hij/zij daar werkzaam is en voor de dag die wordt besteed aan het leiderschapsprogramma. De trainee betaalt wel een gedeelte van de gemaakte reiskosten voor de lerarenopleiding en het leiderschapspogramma en indien van toepassing studieboeken voor de lerarenopleiding.

Nee. Voor de lerarenopleiding in het programma van Eerst De Klas wordt de zij-instroomsubsidie beschikbaar gesteld en hiermee zul je niet regulier worden ingeschreven als student aan een universiteit/HBO.

Alle trainees van Eerst De Klas behalen een bekwaamheidsverklaring voor het eerstegraads gebied tijdens het programma. Deze bekwaamheidsverklaring staat gelijk aan een eerstegraads lesbevoegdheid en is geen educatieve master.

De bekwaamheidsverklaring moet niet verward worden met de geschiktheidsverklaring. De geschiktheidsverklaring is de uitkomst van een assessment (in dit geval de selectiedagen van Eerst De Klas). Met een geschiktheidsverklaring wordt iemand ‘geschikt’ of ‘bekwaam’ geacht om in het onderwijs te gaan werken, maar diegene is nog niet bevoegd. Hij/zij moet zijn bevoegdheid nog halen. 

De universitaire lerarenopleidingen bekijken de documenten van de sollicitant (cijferlijsten en diploma's van de WO opleiding(en)) en beoordelen of hij/zij in kan stromen in een universitairen lerarenopleiding. Zo ja, voor welk vak en of iemand eventueel vakdeficiënties heeft (met een maximum van 15 ECTS). Op basis hiervan formuleert de selectiecommissie een studieadvies.

Dit studieadvies kan ook negatief zijn, bijvoorbeeld omdat er niet voldoende vakken zijn gevolgd op WO niveau die aansluiten bij een schoolvak. (Denk hierbij aan een diploma dat niet aansluit op een vak dat wordt gedoceerd in het voortgezet onderwijs, zoals psychologie of rechten.)

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kun je lesgeven aan:

 • alle klassen van de havo en het vwo;
 • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
 • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kun je volgen aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kun je lesgeven aan:

 • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;
 • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
 • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Je kunt deze onderwijsbevoegdheid halen door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er.html

Niet meer. Eerst De Klas gaat stoppen en zal geen nieuwe trainees meer werven. Momenteel wordt er gewerkt aan een herontwerp van het traineeship. Meer info vindt u op www.traineesinhetonderwijs.nl

Wanneer je deelneemt aan Eerst De Klas ben je hier minimaal 40 uur per week mee bezig. De verschillende onderdelen van het programma maken het onmogelijk het programma parttime te volgen.

Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship zijn twee traineeprogramma’s die zijn opgericht om meer academici als docent in het voortgezet onderwijs te brengen. Net als Eerst De Klas is het OnderwijsTraineeship opgezet voor academici die een tweejarig programma ingaan waarin de trainees gaan werken als docent op een middelbare school en een eerstegraads lesbevoegdheid halen aan de universiteit. Het programma is in mei 2013 succesvol als pilot gestart.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen beide programma’s?
Beide traineeships bieden naast de lerarenopleiding en het werken op een school een aanvullend programma.

 • Eerst De Klas biedt de trainees een leiderschapsprogramma in aanvulling op het lesgeven en de lerarenopleiding. Dit programma is opgezet met de meest toonaangevende organisaties van Nederland. De trainees volgen masterclasses bij de deelnemende organisaties en voeren gedurende negen maanden een project uit bij één van deze organisaties. Daarnaast volgen de trainees trainingen op het gebied van persoonlijk leiderschap en effectiviteit bij onder andere De Baak. 
 • Het aanvullende programma van het OnderwijsTraineeship is een zogenaamd verdiepingsprogramma toegespitst op actuele onderwijsthema’s. Het bestaat uit masterclasses en een specialisatietraject rondom vier thema’s: curriculumontwerp, toetsontwikkeling, differentiatie in het onderwijs en verandermanagement. ICT toepassingen en intervisie lopen als een rode draad door dit programma heen. 

Doelgroep

Wat hebben trainees van beide programma’s met elkaar gemeen?

 • Het zijn recent afgestudeerde academici;
 • Ze volgen een tweejarig leerwerktraject;
 • Waarbij ze lesgeven en een universitaire lerarenopleiding volgen;
 • Ze zijn maatschappelijk betrokken en ambitieus;
 • Ze hebben een bijzonder extra talent te bieden;
 • Na een korte introductieperiode starten ze direct met lesgeven;
 • Voor elke trainee ontvangt de school een subsidie.

Waarin verschillen de trainees van elkaar?

De Eerst De Klas trainee:

 • Is niet langer dan 2 jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd met excellente cijfers;
 • Volgt een leiderschapsprogramma bij toporganisaties en slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De Onderwijstrainee:

 • Is niet langer dan 5 jaar geleden afgestudeerd of gepromoveerd in een ‘tekortvak’;
 • Wordt expert op een onderwijskundig thema, zoals toetsontwikkeling of differentiatie.

Meer informatie over het OnderwijsTraineeship vindt u hier.

Eerst De Klas is wel geïnspireerd op het Engelse Teach First en het Amerikaanse Teach for America maar is geen partnerorganisatie. Ook is het niet aangesloten bij het wereldwijde netwerk Teach for All. Het verschil zit in het doel: het Engelse en Amerikaanse programma beogen ongelijkheid in toegang tot goed onderwijs te bestrijden. De trainees gaan daar aan de slag bij ‘zwakkere’ scholen die vaak in achterstandswijken staan. In Nederland is dit niet het uitgangspunt. Eerst De Klas beoogt de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs om zo inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs te bieden voor iedereen. Het richt zich dus niet primair op ‘achterstandsscholen’. Het zorgt er wel voor, net als in de VS en de UK, dat excellente academici voor de klas komen te staan. Die hiermee uiteindelijk ook positief bijdragen aan de status en het imago van het docentschap.

Een ander verschil is de organisatiestructuur. Teach First en Teach for America zijn zelfstandige non-profit organisaties. Eerst De Klas is een programma dat in opdracht van het Ministerie van OCW wordt uitgevoerd.