Anneke - 1986 - 7e tranche

MA opleiding: Meteorologie
Schoolvak: Natuurkunde

Tijdens mijn PhD heb ik geleerd dat ik beter functioneer in een dynamische werkomgeving, met veel sociale interacties en korte-termijn doelen. Ik wilde echter mijn specifieke werkveld nog niet verlaten. Maar na veel sollicitatiegesprekken voor allerlei functies bleek dat mijn combinatie van wensen lastig was. Totdat ik op deze combinatie van onderwijs en het meewerken aan duurzaamheidsprojecten stuitte! 

Ik verwacht mijzelf de komende twee jaar te ontwikkelen tot een inspirerende docent, en kennis te maken met veel interessante mensen, bedrijven en bezigheden.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”