Lisanne - 1989 - 7e tranche

MA opleiding: Cultural Analysis
Schoolvak: Nederlands

Na mijn bachelor Nederlandse Taal en Cultuur en onderzoeksmaster Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam te hebben afgerond, besloot ik een aantal maanden door Zuid-Amerika te reizen. Met een hoofd nog vol academische theorieën over culture constructies, gender issues, assemblages, bio-power en becoming, had ik de luxe om een tijdlang zonder zorgen elders rond te zwerven. Op de veelgehoorde vraag "wat voor werk wil je na jouw studie eigenlijk gaan doen?" had ik destijds nog geen concreet antwoord. Tja, ehm. De gemiddelde geesteswetenschapper heeft vaak niet zo'n heel helder beeld van zijn of haar toekomstige baan. Ik idem dito. Hoewel promoveren een mooie manier is om op een nog intensievere wijze de theoretische wereld in te duiken, heb ik ervoor gekozen om eerst buiten de academische muren praktische ervaring op te doen. En waar kan dat beter dan in het onderwijs? Het traineeship van Eerst De Klas biedt een uniek vervolgprogramma voor net-afgestudeerden, waarin je door voor de klas te staan op een hele andere manier met al je vooropgedane kennis moet omspringen. Dat zie ik als een prachtige kans en een grote uitdaging.

Ik zou graag over vijf jaar een helder idee hebben voor een nieuw onderwijsbeleid waarin het rendementsdenken is verdwenen en de prestatiedruk voor de leerlingen veelal is afgenomen. Wat mij betreft is leren geen prestatiekwestie maar veel meer een ervaring of beleving waarin de leerling de wereld om zich heen beter leert kennen en begrijpen. Ook hoop ik dat de rol van de leraar over vijf jaar meer op waarde wordt geschat in de maatschappij, zodat het onderwijs nog meer enthousiaste docenten aantrekt. Alleen op die manier zal de verhouding leraar: leerlingen beter in balans zijn en kunnen er meer docenten op minder leerlingen worden ingezet. Zo krijgt iedere leerling hopelijk de aandacht die hij of zij verdient. Verder hoop ik ook dat het traineeship van Eerst De Klas nog meer diversiteit zal nastreven en dat de groep trainees een betere afspiegeling wordt van de maatschappij.  Als laatste noot heb ik over vijf jaar ten minste drie nieuwe continenten bezichtigd, spreek ik vloeiend Spaans, kan ik het Arabische alfabet schrijven en heeft Nederland een vrouwelijke premier.  

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”