Abel - 1987 - 7e tranche

MA opleiding: Mathematics
Schoolvak: Wiskunde

Tijdens een presentatie over Eerst De Klas op de universiteit viel het me op dat er vanuit het project hard gewerkt wordt om het imago van docenten te verbeteren. Door juist excellente academici voor de klas te zetten wordt er gestreefd naar echt goed onderwijs. Door deze focus kan ik leren goed les te geven zonder dat ik het idee heb dat ik onder mijn niveau werk. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven spreekt me aan omdat mijn opties door deze toevoeging open blijven.

Ik verwacht van Eerst De Klas veel uitdaging en goede begeleiding. Leren lesgeven en meteen al voor de klas staan, om vervolgens al deze ervaringen met mensen die hetzelfde meemaken te kunnen delen. Van het project bij een bedrijf heb ik nog een minder helder beeld, maar het thema duurzaamheid spreekt me erg aan dus ik heb er alle vertrouwen in dat ik daar veel plezier aan ga beleven. Deel zijn van een multidisciplinair team lijkt me bovendien erg interessant en leerzaam.

“Door de diversiteit binnen het programma van Eerst de Klas denk ik mij breed te kunnen ontwikkelen. Ik verheug mij op twee volle jaren van zelfontplooiing met een steile leercurve.”