Het traineeprogramma Eerst de Klas

Eerst De Klas is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met als doel om de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs. Het traineeship is mede geïnspireerd op internationale bewegingen als TeachFirst (UK) en Teach for America. Jaarlijks worden de beste recent afgestudeerde academici geselecteerd door een commissie waarin ook deelnemende organisaties participeren. De trainees krijgen de kans twee jaar les te geven en tegelijkertijd leiderschapscompetenties in het bedrijfsleven te ontwikkelen. Eerst De Klas stimuleert zo talentontwikkeling en biedt brede oriëntatie op een functie met maatschappelijke relevantie, vanuit de gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom.

Grenzen vervagen, technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en ons toekomstbeeld verandert continu. Er is vraag naar een nieuwe generatie leiders die visie koppelen aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om deze mensen op te leiden hebben we de beste mensen voor de klas nodig. Docenten die zelf middenin de maatschappij staan, over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en de samenwerking opzoeken met de buitenwereld. Oftewel, de wereld van buiten binnen het klaslokaal halen. En ook de onderwijswereld naar buiten brengen. Zo kunnen we inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs bieden. Voor iedereen. Dát is het doel van Eerst De Klas. 

Eerst De Klas is een tweejarig traineeship bedoeld voor excellente, jonge academici met interesse in onderwijs én bedrijfsleven. Je geeft les in het voortgezet onderwijs waarin je toekomstige generaties inspireert en parallel hieraan behaal je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Daarnaast volg je een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest toonaangevende organisaties in Nederland. Eerst De Klas stimuleert zo talentontwikkeling en biedt brede oriëntatie op een functie met maatschappelijke relevantie, vanuit de gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom. 30 pubers of één leidinggevende? Varieer je publiek! 

Lerarenopleiding Het eerste jaar besteed je één dag per week aan de lerarenopleiding, die wordt afgerond met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid.

Een baan op een middelbare school Het eerste jaar ben je drie dagen per week actief op een middelbare school in Nederland. Het tweede jaar, na afronding van je lerarenopleiding, is dit vier dagen per week. De invulling van de werkzaamheden wordt in overleg met de school gedaan. Hierbij kan worden gedacht aan het verzorgen van lessen, het begeleiden van profielwerkstukken, het ontwikkelen van een nieuw schoolvak, etc, etc.

Introductieperiode Deze periode start in augustus en bestaat uit workshops, trainingen, schoolbezoeken, colleges en andere voorbereidende activiteiten die gerelateerd zijn aan werken in het onderwijs. Het doel is om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een baan in het onderwijs en je kennis te laten maken met je mede-trainees.

Leiderschapsprogramma Elke vrijdag gedurende twee jaar is ingevuld en ingericht door de meest toonaangevende organisaties van Nederland. Het programma is vormgegeven rondom het thema ‘duurzaamheid’. Concreet bestaat het programma uit een oriëntatiemodule, masterclasses bij organisaties, trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, het uitvoeren van een project en een gezamenlijke afsluitende opdracht. Het doel is dat je kennis maakt met het bedrijfsleven en dat je je (persoonlijke leiderschapskwaliteiten) ontwikkelt.