Betrokken partijen

Scholen (VO): momenteel zijn ruim 200 middelbare scholen betrokken bij Eerst De Klas, verdeeld over heel Nederland. 

Leiderschapsprogramma: tijdens Eerst De Klas maken de trainees kennis met het bedrijfsleven. Bij de deelnemende organisaties worden, 1 dag in de week, masterclasses gevolgd (eerste jaar) en projecten uitgevoerd (tweede jaar). De volgende  organisaties geven vorm aan het leiderschapsprogramma: ABN AMRO, Ahold, AkzoNobel, AMC, Aon, Attero, Brezan, Connexxion, DSM, Gemeente Rotterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Greenpeace, ING, KPN, NIVOZ, NS, Philips, Rabobank, Randstad, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, RET, Schiphol Group, SER, Shell, Siemens, Stork Technical Services, Tata Steel, TNO en UWV. Daarnaast krijgen de trainees trainingen aangeboden op het gebied van persoonlijk leiderschap en ontwikkeling bij De Baak. 

Lerarenopleiding: de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO’s) hebben landelijk afspraken gemaakt over de manier waarop maatwerktrajecten voor deelnemers aan Eerst De Klas worden samengesteld. De ULO’s ondersteunen het initiatief Eerst De Klas, en willen graag samen verantwoordelijk zijn voor de invullingen van de lerarenopleiding binnen Eerst De Klas. De ULO's hebben afgesproken dat de directeuren van drie grote lerarenopleidingen een besluit nemen over de toelaatbaarheid van een kandidaat, in het kader van Eerst De Klas in een opleidingstraject. Wanneer een kandidaat groen licht krijgt, start deze bij één van de volgende lerarenopleidingen: Centrum voor Onderwijs en Leren (Universiteit Utrecht), ICLON (Universiteit Leiden), ILO (Universiteit van Amsterdam), Radboud Docenten Academie (Radboud Universiteit Nijmegen), ESoE (Technische Universiteit Eindhoven), ELAN (Technische Universiteit Twente), Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft of de Rijksuniversiteit Groningen. 

De VO-raad: het programma Eerst De Klas is gestart als pilot in 2009. Met de positieve evaluatie, groei in deelnemers en waardering door betrokken partners is een nieuwe fase aangebroken. Eerst De Klas is sinds 2012 een staand initiatief dat een bijdrage levert aan inspirerend en maatschappelijk relevant onderwijs voor iedereen. Dit sluit aan bij de doelstellingen in de beleidsagenda Leraar2020 van het ministerie, dat samen met het Actieplan Beter Presteren de basis vormt voor het bestuursconvenant VO-Raad – OCW 2012-2015. Eerst De Klas is opgenomen in dit bestuursconvenant.
Hieruit volgt het besluit van het ministerie van OCW om de regie van Eerst De Klas over te dragen aan de VO-raad. Eerst De Klas komt op deze manier dichter bij de sector (Voorgezet Onderwijs) te liggen. Nu de VO-raad de regie op zich neemt kan zij het programma meer onder de aandacht brengen bij haar leden en de scholen en dit zorgt voor een sterkere positie van Eerst De Klas.