Eerst De Klas stopt

Sinds 2009 bestaan het traineeship Eerst De Klas (EDK) en vanaf 2013 ook het OnderwijsTraineeship (OTS). Het ministerie van OCW heeft eerder dit jaar besloten om het traineeship Eerst De Klas en het OnderwijsTraineeship in de huidige vorm af te laten lopen. We zijn met elkaar heel trots op wat deze trajecten hebben opgeleverd. In de zomer is de laatste tranche, 8, gestart en zal nog lopen tot 2018. Momenteel wordt er gewerkt aan een herontwerp van het traineeship. 

U kunt meer informatie vinden over het herontwerp van het traineeship in deze brief. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website www.traineesinhetonderwijs.nl.